Opgericht 20 oktober 2002

Procedure Nieuwe Keurfokker

Procedure protocol aspirant-keurfokker

Versie Nov-2020

 

 • Iemand die keurfokker wil worden van de Havanezer Club Nederland moet allereerst lid zijn van de HCN. Een aanvraag voor lidmaatschap wordt na ontvangst van de verschuldigde contributie gepubliceerd in het eerstvolgende clubblad. De leden van de HCN kunnen vervolgens binnen 14 dagen bij het secretariaat schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aantekenen tegen deze aanvraag. Pas als er geen bezwaren tegen een aspirant-lid zijn ontvangen, is hij/zij officieel lid van de HCN.
 • Gedurende de periode van publicatie in het eerstvolgende clubblad, inclusief de termijn waarbinnen bezwaar kan worden aangetekend, is het aspirant-lid wel gerechtigd activiteiten van de HCN bij te wonen, zoals bijvoorbeeld de Algemene Leden Vergadering.
  Een aspirant-lid heeft géén stemrecht.
 • De aanvraag om keurfokker te worden kan tijdens deze procedure worden ingediend, maar het convenant zal pas worden verzonden wanneer de aanvrager officieel lid is en heeft voldaan aan zijn/haar financiële verplichtingen.
 • Alle leden en aspirant-leden van de HCN dienen zich te houden aan het VerenigingsFokReglement van de HCN. Zij dienen ook tijdig hun nestjes, dus dek- én geboortemeldingsformulieren (incl. gevraagde bijlagen) naar Nestadministratie te sturen.
 • Het HCN-lid kan een aanmeldingsformulier voor keurfokker opvragen bij de Secretaris van de HCN. Secretaris vraagt vervolgens aan de bestuursleden of zij eventueel bezwaar hebben tegen toezending van het aanmeldingsformulier. Wanneer er geen bezwaren zijn, wordt het aanmeldingsformulier naar de aanvrager verzonden.
 • De aspirant-keurfokker dient in het bezit te zijn van een havanezer teefje dat de leeftijd van tenminste 12 maanden heeft bereikt. Het eigendomsbewijs van het teefje moet worden meegestuurd met het aanmeldingsformulier.
  De volgende vereiste gezondheidsonderzoeken dienen bij dit teefje te zijn voldaan:
  - Patella luxatie, door een door de Raad van Beheer erkende arts volgens de lijst op de RvB website. De gradatie mag maximaal 1/1 zijn. De uitslag dient bij het aanmeldingsformulier te worden meegestuurd.
  - ECVO oogonderzoek door een door de Raad van Beheer erkende arts volgens de lijst op de RvB website. Het teefje moet vrij zijn verklaard van PRA en cataract. De uitslag van dit onderzoek is slechts één jaar geldig en een recente uitslag (niet meer dan een jaar geleden) dient bij het aanmeldingsformulier te worden meegestuurd.
  • Indien een kennelnaam wordt gevoerd, moet deze geregistreerd zijn bij de Raad van Beheer. Een registratiebewijs dient bij het aanmeldingsformulier te worden meegestuurd.
Let op
  : uitsluitend degene die op dit registratiebewijs als eigenaar staat, kan keurfokker worden bij de HCN. Men mag ook zonder kennelnaam keurfokker zijn, maar als men een kennelnaam wil voeren is de registratieverplichting van toepassing. Als er geen kennelnaam wordt gevoerd, zal uitsluitend diegene die als eigenaar vermeld staat op het eigendomsbewijs van het teefje keurfokker kunnen worden bij de HCN.
 • Wanneer aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan, krijgt de aspirant-keurfokker van Secretaris een 50-vragenlijst toegestuurd. Deze 50 vragen moeten allemaal foutloos zijn beantwoord, maar de fokker mag hiervoor zoveel bronnen raadplegen als hij/zij wil. Secretaris kijkt de vragen na en stuurt foute of onvolledige vragen net zo lang terug naar de fokker tot deze alle vragen foutloos heeft beantwoord.
 • Na goedkeuring van bovenstaande stuurt de secretaris een voorlopig convenant in tweevoud naar de fokker met het verzoek deze te ondertekenen en één ondertekend exemplaar aan de secretaris te retourneren. Na ontvangst hiervan ondertekent de secretaris het convenant en stuurt een kopie van het door beide partijen ondertekende convenant naar de aspirant-keurfokker. Per die datum is het HCN-lid aspirant-keurfokker.
 • De aspirant-keurfokker zal gedurende 2 jaar aspirant-keurfokker blijven.

 • Als de aspirant-keurfokker op het aanmeldingsformulier heeft aangegeven dat hij/zij vermeld wil worden op de HCN website en heeft voldaan aan de financiële verplichtingen, zal Secretaris de webmaster verzoeken zijn/haar gegevens als aspirant-keurfokker aan de keurfokkerslijst op de website toe te voegen. De webmaster zal vervolgens het aspirant-keurfokkerslogo maken voor op de website van de aspirant-keurfokker en dit naar hem/haar mailen, samen met het verzoek om de bijgevoegde banner van de HCN zichtbaar op de eigen website te plaatsen met een link naar de HCN website.
 • In bovengenoemde 2 jaar verplicht de (aspirant)-keurfokker zich tot het fokken van 1 nestje havanezers, volgens de regelementen van de HCN, onvoorziene omstandigheden daargelaten.
  Ook verplicht hij/zij zich om jaarlijks tenminste één, door de HCN georganiseerde, keurfokkersbijeenkomst, Algemene Leden Vergadering of lezing bij te wonen.
 • Wanneer de aspirant-keurfokker 2 jaar naar tevredenheid en geheel volgens de reglementen van de HCN heeft gefunctioneerd, wordt het keurmerk van aspirant-keurfokker vervangen voor dat van keurfokker. Indien de aspirant-keurfokker niet aan alle voorwaarden/verplichtingen heeft voldaan zal het keurmerk worden ingenomen en zal de procedure pas na een (1) jaar opnieuw doorlopen kunnen worden.

De rechten van de aspirant-keurfokker, zoals eventuele plaatsing op de HCN website en/of certificaten, kunnen pas ontleend worden nadat de aspirant-keurfokker het door beide partijen ondertekende convenant van de HCN heeft ontvangen, en geldt voor dekmeldingen vanaf de datum van ondertekening door de secretaris.

 

Laatste Wijziging

 • Geboortemelding - Kennel van Zwieten

   
 • Simian Filemu V. Hollandia Staete

   
 • Formulier Dekmelding

   
 • Geboortemelding - Fân é Wâldblaffers

   
 • Geboortemelding - v't Swiftcollege

   
 • Dekmelding - Zenzi

 

Dekmeldingen

Geboortemeldingen

Keurfokkers

Dekreuen

Koekjes
Koekjes

Deze site gebruikt cookies van Google om services te leveren en verkeer te analyseren. Uw ip-adres en user-agent worden met Google gedeeld, samen met prestatie- en beveiligingsstatistieken om servicekwaliteit te garanderen, gebruiksstatistieken te genereren, misbruik te detecteren en maatregelen te kunnen treffen.