logo

 

 

 

 

PROCEDURE GEBOORTEMELDINGEN

  • U meldt de geboorte, binnen 3 weken na de geboorte van de pups, door het insturen van het formulier geboortemelding naar Nestadministratie en u maakt gelijktijdig het verschuldigde pupgeld over naar de penningmeester.
  • Nadat de penningmeester dit bedrag heeft ontvangen, zal de webmaster op verzoek van Nestadministratie de dekmelding op de HCN website omzetten in het geboortebericht.
  • Nestadministratie zal u desgewenst het aanvraagformulier HCN-certificaat toesturen, maar u mag ook het (groene) formulier van de chipper van de Raad van Beheer insturen.
  • Een dekbericht blijft staan tot een week na de verwachte geboortedatum.
  • Precies 9 weken na de geboorte datum van de pups wordt het geboortebericht van de HCN website verwijderd (ongeacht het moment van plaatsing), tenzij twee dagen vóór dat tijdstip per e-mail AAN DE WEBMASTER wordt gemeld dat nog niet alle pups zijn verkocht. Hierbij wordt vermeld hoeveel reutjes en/of teefjes nog beschikbaar zijn. De plaatsing wordt dan met veertien dagen verlengd.
  • Wanneer de pups ook na die verlenging nog niet zijn verkocht, dan dient u dit weer twee dagen voor het verstrijken van de termijn AAN DE WEBMASTER mede te delen, onder vermelding van het aantal nú nog beschikbare reutjes en/of teefjes.
 
klik hier  pup geboortebericht  voor de digitale online geboortemelding.
 
klik  printer  voor een papieren formulier geboortemelding (PDF-bestand).