logo

Nieuwsbrief juni 2016


Het bestuur heeft weer heel wat zaken te melden en doet dat graag middels deze nieuwsbrief.

1.ZooEasy.
Inmiddels hebben we het softwarepakket ZooEasy aangeschaft. Op dit moment zijn we erg druk met het importeren en aanvullen van de bestanden welke we van de Raad van Beheer hebben ontvangen. Het pakket dient nog verder ingericht te worden en de verwachting is dat we er aan het einde van dit jaar voor wat betreft de nestadministratie mee kunnen werken.

2.Clubmatch 2016.

Deze zal gehouden worden op 23 oktober aanstaande in Dogg Center te Zaltbommel. Online inschrijven kan waarschijnlijk vanaf 1 augustus, maar houdt u s.v.p. onze website in de gaten voor meer informatie.

3.Keurmeesterexamen 2017.

Voor het ras havanezer zal in 2017 een keurmeesterexamen plaatsvinden. We willen dit samen met de EGCN organiseren, die haar medewerking hieraan al heeft toegezegd.
Daarom zoeken we binnen de Havanezer Club Nederland tenminste 2 vrijwilligers die het leuk vinden om dit samen met de EGCN te doen. Bent u die persoon of wilt u hierover graag meer informatie, dan hoort het bestuur dat graag van u.

Bij voldoende belangstelling zal Piter Bijma op zondag 25 september aanstaande een lezing geven over inteeltcoëfficiënt. Piter Bijma is sinds 1996 werkzaam bij Wageningen Universiteit in het vakgebied fokkerij en genetica. Zijn promotie-onderzoek 1996-2000 heeft hij uitgevoerd aan WU in nauwe samenwerking met Prof. John Woolliams van het Rosling Instituut (Edingburgh). In dat onderzoek heeft hij gewerkt aan modellen om de inteelttoename in geselecteerde populaties te voorspellen.


De lezing start om 14.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Daarna zal er alle tijd zijn om uw vragen te beantwoorden totdat er geen vragen meer zijn. We horen graag of u erbij zult zijn.

5.Aanpassingen regelgeving.

De wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement en het Pupinfo Reglement, welke in de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering zijn goedgekeurd, zijn inmiddels ook goedgekeurd door de Raad van Beheer en daarmee officieel.

6.Havie Toko.

Graag brengen we nog een keer onder de aandacht dat er zich geen kandidaten hebben gemeld voor overname van de Havie Toko. Als we straks nog haarknipjes e.d. willen kunnen bestellen, hebben we echt iemand nodig die de taken van Meta wil overnemen.
Dus hierbij nogmaals het verzoek om te overwegen of het iets voor u zou kunnen zijn. Wanneer u belangstelling hebt, dan graag even melden bij het bestuur.