logo

 

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap HCN.

 

Geef in "ander" voor ander land
Bij Gezinslid of Jeugdlid extra gegevens nodig.
Geef in achternaam hoofdlid.
Geef in lidnummer van hoofdlid.
Geef in geboorte datum jeugdlid.
Geef in uw IBAN rekeningnummer t.b.v de leden administratie.
Geef in naam rekeninghouder
Nieuwsbrief per e-mail ontvangen
geef een eventuele aanvulling in
Inzender verklaart op de hoogte te zijn van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en het VerenigingsFokReglement (VFR) van de Havanezer Club Nederland en gaat hiermee akkoord.
geef code in, die rechts vermeld staat.
captcharefresh